Home


Net zoals de natuur jaarlijks te maken krijgt met seizoensveranderingen, krijgt de mens ook jaarlijks te maken met veranderingen binnen zijn persoonlijke leefwereld. De ene verandering gaat gepaard met vreugde en blijdschap, terwijl andere veranderingen eerder verdriet en rouw teweeg brengen.


De natuur kan zeker tegen een stootje zo nu en dan, maar een natuurramp zet de wereld toch even op zijn kop. Zo maken wij als mens ook regelmatig een 'windstoot' of 'storm' mee. De mens is een veerkrachtig wezen en kan veel aan, maar wanneer het toch eens te veel wordt, of wanneer de storm te lang blijft duren, kan het bevrijdend zijn om de zaken vanuit een ander perspectief te bekijken. Onder andere op deze manier kan ik u helpen om uw bezorgdheden te kaderen en een plaats te geven.


Zoals u merkt maak ik een onderscheid tussen de psychotherapie en de hypnose.

Elk onderdeel kan los van elkaar gezien worden, maar ook de combinatie is mogelijk.


Neem gerust een kijkje op mijn website, zodat u mijn werking beter leert kennen.


Met vriendelijke groeten,

Ellen Lacres